9 thema's - 29 Courses

Aanbod voorzitter

Welkom bij het aanbod voor jouw functie! Je kunt aanbod naar keuze volgen op thema of op moeilijkheidsgraad, van beginnend naar ervaren (zie tennisballen). Nieuwsgierig? Start direct!

Theme 1
Goed voorzitterschap

Je bent het boegbeeld van de vereniging die aandacht geeft aan vrijwilligers in commissies en andere leden. Je staat aan het roer van de vereniging en bent verantwoordelijk voor het neerzetten van een mooie verenigingscultuur. Daarnaast heb je een aantal ‘leidende’ taken. Denk hierbij aan het voorzitten van bestuursvergaderingen en de ALV.

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Overzicht behouden en delegeren
 • Effectief vergaderen, voorzitten
 • Leidinggeven/teamleiderschap

 

4 Courses
0% completed
1

In deze filmpjes komen de volgende onderwerpen aan bod: bewust besturen en omgaan met gezag.

2

In dit boek komen de volgende onderwerpen aan bod: de kracht van verenigingen en tips voor verenigingsbestuurders en ondersteuners.

3

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod: code goed sportsbestuur, inhoud van deze code, toepassing in de praktijk en jouw rol als bestuurder of belanghebbende.

4

In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: persoonlijk leiderschap, strategisch besturen, verbinden en maatschappelijk ondernemerschap.

Theme 2
Beleid en visievorming

Voor een vereniging is het belangrijk om zowel een jaarplan te hebben als een meerjarenplan. Hierbij focus je op het schrijven en het bewaken van deze plannen. ​Als voorzitter heb je een belangrijke leidende rol, maar is het ook belangrijk dat je inspireert en delegeert.

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Visievorming
 • Beleidsvorming
 • Verenigingsbeleidsplan schrijven en bewaken
 • Statuten en huishoudelijk reglement opstellen en bewaken

5 Courses
0% completed
1

Maak een afspraak met jouw accountmanager voor kennismaking of advies.

2

Onderwerpen die in de verenigingsscan naar voren komen zijn: vitaliteitsscan en zelfscan vereniging. 

3

De volgende documenten worden ter ondersteuning aangeboden: modeldocument oud-leden, analysedocument activiteiten aanbod, werkdocument sportanalyse en concurrentie analyse.

4

Ga in gesprek met (buurt)verenigingen en deel ervaringen.

5

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: datagebruik en het ophalen hiervan.

Theme 3
Goed werkgeverschap

Als bestuur kan je ook werkgever of opdrachtgever zijn. Zo heb je als vereniging bijvoorbeeld een groundsman in dienst, of ben je opdrachtgever richting een school of leraar of voor bedrijven die het park onderhouden. Als voorzitter kan je dan ook te maken krijgen met arbeids/werkcontracten, het aanvragen van VOG's en het periodiek voeren van evaluatie- of functioneringsgesprekken. 

 Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Contracten
 • Regels en afspraken
 • Samenwerking met tennis- en padelschool

2 Courses
0% completed
1

De volgende documenten en diensten worden ter ondersteuning aangeboden: diverse modelcontracten en ondersteuning in de beoordeling van contracten. 

2

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: samenwerking besturen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties en fiscaliteit.

Theme 4
Ledenbehoud en -werving

Het behouden van leden is belangrijk, maar ook het werven van leden vraagt aandacht. Betrokkenheid creëren, goede communicatie en waardering zijn belangrijke elementen waar je in je rol als voorzitter veel invloed op kunt hebben.​

 Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Het helder informeren van leden​
 • Ledenbehoud
 • Inzicht hebben in wat er leeft bij de leden (inclusief data van leden en de club)​
 • Ledenwerving
 • Klachtenafhandeling 

2 Courses
0% completed
1

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: relatiebeheer, inspelen op wensen en behoeften en binding met de club.

2

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: activatie van nieuwe leden, organiseren van activiteiten en het welkom laten voelen.

Theme 5
Interne organisatie en samenwerking

Een vitale vereniging kenmerkt zich door een goede onderlinge samenwerking van bestuur en commissies. Als voorzitter is het belangrijk om op hoofdlijnen toe te zien op de uitvoering van de diverse commissies, daarbij is delegeren een zeer belangrijke competentie.

Belangrijke onderwerpen/taken:​

 • Afstemming met onder andere TC en JC​, bestuur, communicatiecommissie en ledenadministratie​
 • Verbinden en creëren van draagvlak intern

2 Courses
0% completed
1

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: kernwaarden, communicatie en strategische keuzes.

2

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: visie op vrijwilligersbeleid en tips voor vrijwilligersstructuur.

Theme 6
Externe samenwerking

Als bestuur ben je vaak betrokken bij externe samenwerkingspartijen. Belangrijk want hier zit veel expertise en het is goed om snel de weg te weten te vinden als het nodig is. Voor de meeste algemene onderwerpen en/of eerste contacten is de voorzitter vaak degene die contact heeft. Hij/zij is naar buiten het gezicht van de vereniging.

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Contact met de KNLTB (accountmanager) en collega functionarissen van andere verenigingen
 • Contact met samenwerkingspartners
 • Het maken van contractafspraken
 • Contact met tennisscholen en leraren

3 Courses
0% completed
1

Een kring is gericht op: kennisdeling, samenwerking, belangenbehartiging richting de gemeente en meer.

2

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: pijlers voor succesvolle samenwerking.

3

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: subsidies en KNLTB partners zoals: Klasse Kantine, SportStroom en VLC & Partners. 

Theme 7
Veilige en gezonde sportomgeving

Als vereniging sta je midden in de maatschappij. Alles wat daar op grote schaal gebeurt, zie je ook terug als thema’s in je vereniging. Als bestuur bepaal je samen of, en zo ja aan welke, thema’s je invulling wilt geven en op welke manier. ​

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Verduurzaming
 • Gezonde sport (rookvrij, gezonde kantine)​
 • Sociale veiligheid, vertrouwenscontactpersoon (VCP) en verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Diversiteit en inclusie

7 Courses
0% completed
1

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: integriteit op de tennisvereniging, High 5! Stappenplan, VOG en gedragscodes.

2

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod: seksuele intimidatie en veilige sportomgeving creëren.

3

In deze e-learning komt het volgende onderwerp aan bod: doping.

4

In deze e-learning komt het volgende onderwerp aan bod: discriminatie.

5

In deze e-learning komt het volgende onderwerp aan bod: pesten.

6

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: verduurzamen, energiebelasting, begeleidingstraject NOC*NSF, energiescan, BOSA-subsidie, financiering, crowdfunding en ledenobligaties. 

7

In dit begeleidingstraject komen de volgende onderwerpen aan bod: verduurzaming, SportStroom en energiescan.

Theme 8
Beheer

Als bestuur moet je een aantal zaken goed op orde hebben en is voorkomen beter dan genezen. 

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • De accommodatie (park en clubhuis)

 • Financiële zaken zoals verzekeringen en subsidiemogelijkheden

 • Bestuurlijke zaken zoals statuten en reglementen

 • Juridische zaken zoals privacy en overeenkomsten

2 Courses
0% completed
1

Vraag advies over het handelen bij juridische problemen, contracten, statuten of aansprakelijkheid. 

2

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: regelgeving en wetgeving rondom fraude/financien.

Theme 9
Aanbod

Er is inmiddels een heel divers aanbod mogelijk voor iedere doelgroep (zowel jeugd als senioren) die je als vereniging zou kunnen bedienen. Vooral de keuze en realisatie van het aanbod is een belangrijk beleids- en aandachtspunt om de vereniging op langere termijn vitaal te houden.

Belangrijke onderwerpen/taken:

 • Tennis
 • Padel
 • Pickleball
 • Beachtennis
 • Rolstoeltennis en - padel
 • G-tennis en G-padel
 • Toernooien
 • Competities​

2 Courses
0% completed
1

In deze webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: jeugd, ontwikkeling en spelplezier.

2

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod: ontwikkeling topsport en invloed hiervan op de vereniging.